Dianne Sommers

Nederland

Lecture

Expressie van doel en bestemming in het leven:

werken met de qi jing ba mai


Dianne Sommers is filosoof (Universiteit van Amsterdam), acupuncturist (EUTCM), fysiotherapeut (Fontys Hogeschool) en is werkzaam op verschillende terreinen.
Ze is docent bij diverse opleidingen en instituten (w.o. Qing-Bai, Total Health), verzorgt lesonderdelen uit het basiscurriculum van de acupunctuur en ontwikkelt na- en bijscholingen voor complementair werkende therapeuten.
Als spreker geeft ze lezingen op het snijvlak van de oosterse filosofie en westerse geneeskunde. Als schrijver publiceert ze op het terrein van filosofie, oosterse geneeswijzen en auriculotherapie. Meest recent is een driedelige serie ‘Auriculotherapie’ verschenen over theorie en praktijk van de ooracupunctuur. Samen met twee collega’s heeft ze een praktijk in Amsterdam.

Over de lezing

De qi jing ba mai hebben door hun bijzondere verloop en mogelijkheden een speciale status voor de acupuncturist. In de Nederlandse taal worden ze ‘extra meridianen’ of ‘wondermeridianen’ genoemd. Hun functies verwijzen naar een aantal basale taken in de aansturing van het menselijk lichaam en zijn gekoppeld aan een energetisch netwerk dat al aanwezig is vóór de vorming van de hoofdmeridianen. Dit netwerk is de drager van het bouwplan waaruit aan het begin van het leven de eerste differentiaties ontstaan en de rest van het energetische lichaam zich ontwikkelt.

In de normale levensloop van de mens functioneren de qi jing ba mai niet zo op de voorgrond. Er zijn echter momenten waarin zich een ‘buiten-gewone’ situatie aandient en het normale patroon abrupt wordt onderbroken. Lichaamssystemen kunnen plots van slag raken of een beoogde weg of levensdoel kan door omstandigheden opeens niet meer mogelijk lijken. Op een dergelijk ogenblik, als het leven ontregeld of zelfs stuurloos lijkt te zijn, kunnen de qi jing ba mai een belangrijke bijdrage leveren. Door inzicht in haar grondpatronen kan beter worden begrepen waar het anders is gelopen in het leven en welke energetische beweging in gang kan worden gezet om de mens weer op het spoor van zijn bestemming te plaatsen.