Emielieke Geubbels

Organisation Committee

In deze bewogen tijden is het samen verbinden en uitwisselen met passiegenoten Chinese Geneeskunde bijzonder waardevol. Om tot inzicht te komen, en deze inzichten toe te passen in de praktijk. Ik vind het dan ook fijn om een bijdrage te leveren aan het congres. Laat dit congres voeding zijn voor de Shén in ieder die aanwezig is en/of zijn kennis deelt.